Start
Galainbjudan 2015
Årets Entreprenör
Årets Företagare
Årets Kompetensföretag
Kriterier
Kompetensföretag arkiv
Filmarkiv
Årets Butik
Årets Marknadsförare
Årets Innovationspris
Halmstad Global Award
Årets Ekonomipris
Hederspris för samverkan
Årets Miljöpris
Årets Engagemang
Arkiv mingelbilder mm
Tidigare priser
Webbkarta
Specialdesignade priser

Arrangör av Galan:

Bakom de prestigefyllda priserna står Halmstads kommun, Företagarna Halmstad, Marknadsföreningen i Halland, Halmstads City och Halmstad Handel, Teknik- och Kompetenscentrum TEK, MEC-gruppen och Halmstads Näringslivs AB, Halmstads Handelsförening, Högskolan i Halmstad, Svenskt Näringsliv, Halmstads Energi och Miljö AB, HEM, och EMC Energi- och Miljöcentrum.

Arkiv: Årets Kompetensföretag

2014 - Nordexa AB/NORO Badrum
 

Tillväxt och kompetensutveckling har genomsyrat bolaget från dess start 2007. Bolaget arbetar systematiskt med kompetensutveckling i alla dimensioner, ledare-medarbetare- mjuka/hårda ämnen, såsom värdegrundsarbete, systematisk arbetsmiljö, ledarskap och mentorskap och utbildning i kundbemötande.

Kompetensutvecklingen sker kontinuerligt i den snabba tillväxten och idag omsätter Nordexa över 100 miljoner under sitt varumärke NORO Badrum. Det har hela tiden funnits en positiv syn på extern kompetens och mångfald i företaget och det återspeglas bl.a. i styrelsen och företagsledningen med kvinnlig, extern styrelse-ordförande och sedan 2012 en extern, kvinnlig VD.

2013 - Dormer Tools AB
 

Årets Kompetensföretag är en pigg hundraåring med ett gediget samhällsengagemang.

Företaget har med stor precision i en miljö med hårda ytor sett till att kompetensutvecklingen blivit en avgörande del i sitt borrande till framgång i en föränderlig värld.

2012 - Getinge Sterilization AB

Årets kompetensföretag har arbetat både på bredd och spets under en lång tid och som har gett ett polerat och systematiskt resultat på den globala marknaden.

Genom en långsiktig strategi inom kompetensutveckling har företaget hela tiden på ett aktivt sätt kunnat möta framtidens utmaningar med guldglans.

2011 - Höganäs AB

Höganäs har under en följd av år arbetat aktivt med kompetensutveckling och har en föredömlig personalpolitik, som syftar till att höja kompetensen hos sina medarbetare både i upp- och nedgång.Denna satsning är mycket målmedveten och långsiktig.

Företaget har sedan 1998 varit med i Teknik- och kompetenscentrum, samt har också ett bra nätverkande med andra företag, gymnasier, högskolor och forskningsinstitut.

2010 - Halmstad Energi och Miljö (HEM)

Motivering: "HEM har under året genomfört en stor satsning på att höja kompetensnivån bland företagets anställda. Denna satsning är mycket målmedveten och långsiktig.

 

Resultatet är ökade yrkeskunskaper och ännu högre kvalitet i företagets tjänster.

 

Företaget är mycket aktivt i TEKs yrkesgruppnätverk som ger deltagaren en ökad kompetensutveckling. HEM erbjuder fortlöpande sin personal kompetensutveckling.

 

Företaget har också mycket väl upparbetade kontakter med det lokala och regionala samhället."

2009 - Getinge Storkök AB

Getinge Storkök AB är medlem i Teknik och Kompetenscentrum (TEK) sedan 2005. 

 

Getinge Storkök har under året genomfört en stor satsning på att höja kompetensnivån bland företagets anställda. Denna satsning är mycket målmedveten och långsiktig. Resultatet är ökade yrkeskunskaper, ökad tillväxt och lönsamhet. Det ständiga förbättringsarbetet enligt leankonceptet har påbörjats.

 

Företaget är mycket aktivt i TEKs yrkesgruppnätverk som ger deltagaren en ökad kompetensutveckling.


Getinge Storkök erbjuder fortlöpande sin personal kompetensutveckling.  
Företaget har också mycket väl upparbetade kontakter med det lokala och regionala samhället såsom skola och kommun. ”

2008 - Skandinaviska kraftprodukter
Motivering: ” Skandinaviska Kraftprodukter AB är medlem i Teknik och Kompetenscentrum (TEK) sedan i april 2006. Skandinaviska Kraftprodukter genomför en målmedveten och långsiktig satsning på utbildning av sina anställda. Denna satsning har gjorts utifrån en grundlig analys i hela företaget. Resultatet är ökade yrkeskunskaper, ökat engagemang och delaktighet i det ständiga förbättringsarbetet enligt leankonceptet. Företaget är mycket aktivt i ett flertal yrkesgruppnätverk i TEK som ger deltagarna en ökad kompetensutveckling.Skandinaviska Kraftprodukter AB erbjuder fortlöpande sin personal kompetensutveckling som baserar sig på de konsekvent varje år genomförda personalutvecklingssamtalen.Företaget har också mycket väl upparbetade kontakter med både gymnasieskolan och Högskolan i Halmstad.”

2007 - Frigadon

Motivering: "Frigadon är medlem i Teknik och Kompetenscentrum sedan år 2001. Under 2007 har Frigadon genomfört en stor satsning på utbildning av personalen. Denna satsning har gjorts utifrån en grundlig analys i hela företaget. Resultatet är ökande yrkeskunskaper, ökat engagemang och delaktighet i det ständiga förbättringsarbetet. Företaget är mycket aktivt i ett flertal yrkesgruppnätverk i TEK som ger deltagaren en ökad kompetensutveckling. Frigadon erbjuder fortlöpande sin personal kompetensutveckling som baserar sig på de konsekvent varje år genomförda personalutvecklingssamtalen. Företaget har också mycket väl upparbetade kontakter med både gymnasieskolan och Högskolan i Halmstad."

VD Kenneth Silvandersson tog emot priset

2006 - Silvandersson Sweden

Motivering: "Silvandersson Sweden är medlem i Teknik och Kompetenscentrum sedan år 1999.Under 2006 har Silvandersson Sweden genomfört en stor satsning på utbildning av all personal i Lean Production. Resultatet är bland annat ökat engagemang och delaktighet i det ständiga förbättringsarbetet. Företaget är mycket aktivt i ett antal yrkesgruppnätverk.Silvandersson Sweden erbjuder fortlöpande sin personal kompetensutveckling som baserar sig på de konsekvent varje år genomförda personalutvecklingssamtalen.Företaget har också mycket väl upparbetade kontakter med både gymnasieskolan och Högskolan i Halmstad." "

Thomas Olofsson, Swedish Saw Blades tar emot priset av Anders Stegmark, TEK.

2005 - Swedish Saw Blades

Motivering: "Swedish Saw Blades är medlem i Teknik och Kompentenscentrum sedan år 2000.

Under 2005 har Swedish Saw Blades genomfört en stor satsning på utbildning av all personal i Lean Production. Detta har inneburit att produktivitet, engagemang och delaktighet ökat markant  företaget vilket i sin tur medfört ett bättre resultat. Företaget erbjuder fortlöpande sin personal kompetensutveckling baserat på de årliga personalutvecklingssamtalen.

Man har även väl upparbetade kontakter med både gymnasieskolan och Högskolan i Halmstad. 

2004 - Stora Enso, Hylte

Anders Stegmark från Teknik- och Kompetenscentrum, TEK, delade ut priset till Stora Enso som företräddes av Rolf Johansson och Maria Andersson.

Samtliga foton från 2009 är tagna av Fröken Fokus

Samtliga foton t o m 2008 är tagna av fotograf Patrik Leonardsson.

©  Halmstads Näringslivs AB          www.halmstadsnaringsliv.se

 

 


Copyright Halmstads Näringslivs AB ©