Start
Galainbjudan 2015
Årets Entreprenör
Årets Företagare
Årets Kompetensföretag
Årets Butik
Årets Marknadsförare
Årets Innovationspris
Kriterier
Innovationsföretag arkiv
Filmarkiv
Halmstad Global Award
Årets Ekonomipris
Hederspris för samverkan
Årets Miljöpris
Årets Engagemang
Arkiv mingelbilder mm
Tidigare priser
Webbkarta
Specialdesignade priser

Arrangör av Galan:

Bakom de prestigefyllda priserna står Halmstads kommun, Företagarna Halmstad, Marknadsföreningen i Halland, Halmstads City och Halmstad Handel, Teknik- och Kompetenscentrum TEK, MEC-gruppen och Halmstads Näringslivs AB, Halmstads Handelsförening, Högskolan i Halmstad, Svenskt Näringsliv, Halmstads Energi och Miljö AB, HEM, och EMC Energi- och Miljöcentrum.

Arkiv: Årets Innovationsföretag

2014 - DH Solutions AB

 

Företaget har en väl utvecklad innovationsprocess där såväl produktutveckling som affärsutveckling sker interaktivt inom hela bolaget. Genom ett strategiskt arbete och tuff satsning har företaget gått från utveckling av skräddarsydda system för lokala kunder till kompletta system anpassade för internationella kunder worldwide. Tillväxten är redan god och med de nya produkterna och dess affärsmodeller är potentialen för vidare expansion mycket stor!

2013 - Ergo Safe AB

 

Företaget driver ett mycket strukturerat innovationsarbete som utgår från marknadens behov och ofta landar i oväntade lösningar.

Företagets nya innovationer öppnar för framtida framgångar som kan lyfta företaget till intressanta höjder.

Det här är ett företag med bra transparens i hela verksamheten.

2012 - Nordic Travel Clearing AB

En innovation är en ny idé, som kan vara en produkt, lösning, affärsidé, tjänst, kemisk formel, matematisk metodik eller teknologi som visar sig fungera och som marknaden är villig att betala för.

Vinnaren av årets pris är ett lysande exempel på en utvecklingsprocess där resultatet är en innovation som tagit befintliga produkter och tjänster till en ny nivå.

Företaget har genom sin innovation lyckats förnya branschens sätt att arbeta och med sin produkt skapas stora besparingar i hela värdekedjan från kund till leverantör.

Genom att ersätta en kostsam pappershantering med en helt elektronisk process som samtidigt är integrerad med befintliga system för debitering av resekonto förändras en hel bransch.

Med produkten
"eVoucher" kan kunden få allt resande på en faktura, resebyråer en förenklad hantering och leverantörer ett smidigt sätt att ansluta sig.

Under 2011 och 2012 har företaget med stark tillväxt och god lönsamhet produktifierat och etablerat sin lovande innovation "eVoucher" och bevisat att den fungerar i praktiken.

2011 - Comfort Audio
A long time AGO, Innovation was building this great country.
Vi är oerhört stolta över att Halmstad kan presentera nya företag som bygger vidare på den traditionen.


Årets vinnare bygger ett gasellföretag runt innovationer som dagligen höjer människors livskvalitet.


Man har hörsammat ett viktigt behov på marknaden och under året tagit hem flera internationella priser för sina nya produkter.

2010 - Intellicom AB

Motivering:  "Innovatörerna i bolaget har med god lönsamhet, målmedvetet lyckats utveckla produkter och kompetens inom sitt affärsområde.

 

Genom att sätta kundens behov i centrum har man lyckats positionera sig i en bransch med hård konkurrens."

 

2009 - Flexprop AB

 

 

Motivering: "Det vinnande företaget har genom branschkunskap och långsiktigt arbete vunnit framgångar i en i bland försiktig bransch.


Företagets produkter effektiviserar, sparar energi och medger flexibla produktionslinjer hos kunder med mycket höga krav på kostnadseffektivitet.Företagets innovationer och kompetens inom materialteknik har en mycket lovande internationell marknadspotential."

2008 - Phoniro AB

Motivering: "Phoniros digitala nyckelsystem ger logistikbesparingar som samtidigt ökar säkerheten och minskar klimatpåverkan då antal bilkörningar optimeras. Företaget har egen utveckling och produkterna säljs till vårdgivare i Sverige och utomlands. Företaget har huvudkontor i Halmstad med tillverkning av produkten i södra Sverige. Marknadspotentialen är mycket stor då systemet är efterfrågat och konkurrerande system saknas." Priset mottogs av Mats Älmeby.

2007 - Redsense Medical AB

Motivering: "Redsense har genom en unik metod utvecklat och löst säkerhetsproblemen inom hemodialys.Företaget har kontor i Halmstad, USA och Malaysia. Marknadspotentialen är mycket lovande internationellt, då systemet är efterfrågat och konkurrerande larmsystem inte kan ge likvärdig tillförlitlighet. På detta Halmstadföretag är viljan och amibitionen att växa tydlig."

Priset mottogs av Johan Sedelius Hörberg och Daniel Engvall. Patrik Byhmer, Chief Executive Officer, befann sig i San Diego.

2006 - Hisab

Motivering: "Hisab, Varberg, har presenterat en produkt som är enkel och genial och som löser ett problem inom byggsektorn på ett alldeles utmärkt sätt. För Giha ljudgolv finns det en stor potential på både den svenska och globala marknaden. Företag har stora ambitioner att växa med sin nya produkt."

Göran och Agneta Carlsson tog emot priset. 

Samtliga foton från 2009 är tagna av Fröken Fokus

Samtliga foton t o m 2008 är tagna av fotograf Patrik Leonardsson.

©  Halmstads Näringslivs AB          www.halmstadsnaringsliv.se

 

 


Copyright Halmstads Näringslivs AB ©