Start
Galainbjudan 2015
Årets Entreprenör
Årets Företagare
Årets Kompetensföretag
Årets Butik
Årets Marknadsförare
Årets Innovationspris
Halmstad Global Award
Årets Ekonomipris
Hederspris för samverkan
Årets Miljöpris
Årets Engagemang
Arkiv mingelbilder mm
Tidigare priser
Webbkarta
Specialdesignade priser

Arrangör av Galan:

Bakom de prestigefyllda priserna står Halmstads kommun, Företagarna Halmstad, Marknadsföreningen i Halland, Halmstads City och Halmstad Handel, Teknik- och Kompetenscentrum TEK, MEC-gruppen och Halmstads Näringslivs AB, Halmstads Handelsförening, Högskolan i Halmstad, Svenskt Näringsliv, Halmstads Energi och Miljö AB, HEM, och EMC Energi- och Miljöcentrum.

Gunillas stipendium

Tack vare Gunillas stipendium har vi kunnat uppmärksamma kvinnor som tagit steget till att bli företagare. 2010 var det tredje och sista året som vi delade ut stipendiet.

Vi gratulerar Hanna Berggren och Hanna Norrman på See U Halmstad AB till Gunillas Stipendium 2010

Hanna Berggren. Foto: Fröken Fokus

Motivering

Hanna Berggren och Hanna Norrman är mycket värdiga representanter för allt det som Gunilla Hallberg stod för och de är även två fina förebilder för ungt kvinnligtföretagande inom en hittills traditionellt manlig värld. De vågade ta klivet in i en verksamhet som ligger i framkant.

 

Deras affärsidé har sin grund i ett gemensamt examensprojekt från studierna vid Högskolan i Halmstad. Hanna och Hanna har skapat ett analysverktyg för en energikartläggning som ett första steg mot energieffektivisering samt även en livscykelanalys som kan stärka företagens miljöprofil och hjälpa till att öka medvetenheten om vad och hur de kan bidra till minskad klimatpåverkan mot ett långsiktigt hållbart samhälle.

 

Läs mer om företaget på www.seeu-h.se

Film från prisutdelningen