Start
Galainbjudan 2015
Årets Entreprenör
Årets Företagare
Årets Kompetensföretag
Årets Butik
Årets Marknadsförare
Årets Innovationspris
Halmstad Global Award
Årets Ekonomipris
Kriterier
Ekonomipris arkiv
Filmarkiv
Hederspris för samverkan
Årets Miljöpris
Årets Engagemang
Arkiv mingelbilder mm
Tidigare priser
Webbkarta
Specialdesignade priser

Arrangör av Galan:

Bakom de prestigefyllda priserna står Halmstads kommun, Företagarna Halmstad, Marknadsföreningen i Halland, Halmstads City och Halmstad Handel, Teknik- och Kompetenscentrum TEK, MEC-gruppen och Halmstads Näringslivs AB, Halmstads Handelsförening, Högskolan i Halmstad, Svenskt Näringsliv, Halmstads Energi och Miljö AB, HEM, och EMC Energi- och Miljöcentrum.

Arkiv: Årets Ekonomipris

2014 - HAFI, Hallads Fruktindustri AB

 

Familjeföretag i fjärde generationen som förädlar bär till sylt och saft med omsorg och mycket god lönsamhet.

2013 - HMS Industrial Networks AB

 

Företaget har utvecklats i en tuff bransch till att idag vara världsledande med stor spetskompetens inom sitt område. Ett företag som på kort tid utvecklats mycket väl och som idag har hela världen som sin marknad.

Företaget har en mycket god resultat- och sysselsättningstillväxt. Företaget är ett stort föredöme i sin personalvård vilket ger en låg personalomsättning och gör det attraktivt som arbetsgivare. För att säkra framtida rekryteringsbehov har företaget mycket väl upparbetade kontakter med både Universitet/Högskolor, gymnasieskolor och även grundskolan.

2012 - Getinge AB

 

Företaget har utvecklats i en mogen bransch till att idag vara världsledande med stor spetskompetens inom sitt område. Ett företag som har utvecklats mycket väl och som idag har hela världen som sin marknad.

Företaget har haft en mycket god resultat- och sysselsättningstillväxt. Detta har också inneburit stora satsningar på komptensutveckling av personalen.

För att kunna säkra framtida rekryteringsbehov har företaget mycket väl upparbetade kontakter med både Universitet/Högskolor och gymnasieskolor.

Även i en steril miljö kan företag utvecklas och bli lönsamma.

2011 - Depend Cosmetic

 

Motivering: Företaget har sedan starten och under två decennier visat på en ständig positiv ökning av  både omsättningen och resultatet.

 

Företaget bedriver en positiv personalpolitik och har haft en kraftig ökning av antalet anställda både i Sverige och utomlands. Inom branschen har företaget skapat sig en betydande marknadsandel i Sverige och utomlands.

 

 

2010 - Comfort Audio
 

Motivering: Stor omsättningsutveckling kombinerat med god lönsamhet,en lyhörd produktutveckling och målmedvetet vårdande av såväl varumärket som medarbetarna, borgar för stor framtidspotential.

 

Om företaget

Vi har fem sinnen. Hörseln är ett av dessa och här tycks Comfort Audio ha ett sjätte sinne som har gjort dem teknikledande i världen inom området.

 

Sedan starten 1994 har de oförtrutet och med framgång utvecklat och tillverkat hörselprodukter. Något som förbättrar livskvaliteten för personer med nedsatt hörsel i alla tänkbara situationer.

 

Deras sinne för ekonomi i samklang med kundens bästa har skapat god lönsamhet. Därför tilldelas de Årets Ekonomipris 2010.

2009 - Movement

 

Motivering: "Mer än fördubblad omsättning på 3 år och med en bibehållen resultatutveckling.

Är ett stort föredöme i sin personalpolitik och personalutveckling.

Företagets verksamhet har en mycket stor utvecklingspotential."

Fotograf 2011-2012: Joakim Leihed
Fotograf 2010: Anders Andersson
Fotograf 2009: Fröken Fokus

©  Halmstads Näringslivs AB          www.halmstadsnaringsliv.se

 

 


Copyright Halmstads Näringslivs AB ©